Testy socjotechniczne

Czym są testy socjotechniczne?

Socjotechnika to zbiór metod służących osiągnięciu celu poprzez manipulację. Termin jest obecnie ściśle związany z różnymi rodzajami testów bezpieczeństwa, które można realizować za pośrednictwem Internetu, telefoniczne lub osobiście na terenie organizacji. Testy socjotechniczne są ukierunkowane na weryfikację wzorców zachowań ludzi, ponieważ wszystkie procesy bezpieczeństwa wiążą się z udziałem człowieka.

 

Uważamy, że w obecnych czasach zabezpieczenia wykorzystujące technologię są doskonałe i największe ataki ostatnich lat dowodzą, że to człowiek stał się głównym ich celem. Skupianie się wyłącznie na technologii prowadzi do testów bezpieczeństwa, które nie oddają całkowicie realiów prawdziwego ataku.

 

Celem testu penetracyjnego powinno być identyfikowanie ryzyka, jakie wiąże się z weryfikowanym zasobem. Dlatego, aby uwzględnić wszystkie elementy składające się na to ryzyko uważamy, że należy wziąć pod uwagę aspekt ludzki. Do tego służą testy socjotechniczne i phishing profilowany.

Zapewniamy wysoce wyspecjalizowane usługi z zakresu testów socjotechnicznych, których celem jest pomoc organizacjom w zwiększeniu bezpieczeństwa i zmniejszeniu ryzyka ataków.

Niemal we wszystkich przypadkach, podczas przeprowadzanych testów, pracownicy stanowią najsłabsze ogniwo w arsenale bezpieczeństwa organizacji. Dlatego testy socjotechniczne, które są bezpośrednio wykorzystywane przez nas w programie szkoleniowym, ukierunkowane są na budowę świadomości o zagrożeniach i stanowią bezpośredni mechanizm obronny pozwalający organizacjom na skuteczną minimalizację ryzyka wykorzystania pracownika.

znalezione nie kradzione
używanie znalezionych pamięci USB
wygrałeś milion!
podatność na promocje i wielkie wygrane w sieci
follow the white rabbit...
podatność na wiadomości podprogowe ukryte w sieci
mamy cie!
brak umiejętności rozpoznania wiadomości typu phishing