fbpx

  Uzyskaj aż 30% rabatu na testy penetracyjne

  Czym jest audyt
  bezpieczeństwa?

  Audyt bezpieczeństwa to weryfikacja i ocena wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do normy, standardu lub regulacji prawnych. Audyt odgrywa kluczową rolę w niezależnej ocenie istniejących zabezpieczeń, jak i wspiera kierownictwo organizacji w zrozumieniu i przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom w dzisiejszym świecie.

  Nasze kompetencje

  Zespół audytorów tworzą specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem technicznym oraz praktycznym zdobytym w pracy dla międzynarodowych korporacji.

  Specjalizujemy się w audytach w obszarach:

  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27032
  • ISO/IEC 22301
  • TISAX
  • NIST 800-82
  • Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  • Krajowe Ramy Interoperacyjności
  • CIS Controls, bezpieczeństwo teleinformatyczne

  Jakie są korzyści z audytu?

  Ocena bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowym elementem pozwalającym określić, w jaki sposób i dlaczego korzystasz z niektórych technologii oraz czy wdrożone procesy są skuteczne i optymalne.

  Audyt zgodności z normą, standardem

  Audyt ma na celu poszukiwanie zgodności i pozwala sprawdzić, jakie są Twoje zasady bezpieczeństwa i czy będą one zgodne z badaną normą, standardem lub dobrymi praktykami.

  Audyt zgodności z przepisami prawa

  Audyt oceni, czy w organizacji zostały wdrożone rozwiązania zgodne z obowiązkowymi przepisami. Wymóg przeprowadzenia audytu jak i jego częstotliwość został uregulowany w ustawach oraz rozporządzeniach. 

  Zdolności cyberbezpieczeństwa

  Szczegółowy audyt pozwoli zidentyfikować luki we wdrożonych zabezpieczeniach i dostarczy informacji na temat ich skuteczności oraz co jest potrzebne do poprawy zabezpieczeń w krytycznych obszarach.

  Kompleksowa ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji

  Nasza ocena ryzyka umożliwia zrozumienie realistycznych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji oraz ich następstw. Oferujemy ocenę ryzyka, której celem jest identyfikacja i oszacowanie jego stopnia. Wykorzystujemy metodologię, która jest standardem branżowym na całym świecie, zapewnia organizacjom niezbędne dane do ustalenia priorytetów i zmaksymalizowania inwestycji w bezpieczeństwo informacji. Stosowana przez nas kwantyfikacja ryzyka zapewnia także wspólny język dla specjalistów i kadry kierowniczej.

  Nasze podejście do szacowania ryzyka adresuje wymagania: ISO 27001, NIST CSF, TISAX, UoKSC, KRI.

  Zainteresowany usługą
  audytu bezpieczeństwa?

  Podaj swoje dane kontaktowe, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!


   Jak działamy?

   Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowym standardem. Nasze działania podzielone są na pięć faz:

   1. określenie wymagań biznesowych,
   2. ocenę stanu obecnego,
   3. ocenę zgodności,
   4. projekt stanu docelowego,
   5. stworzenie mapy drogowej, która poprowadzi organizację do osiągnięcia stanu docelowego, krok po kroku.