Pomagamy we wdrożeniach TISAX® dla branży Automotive

Etykieta TISAX® umożliwia partnerom biznesowym w branży motoryzacyjnej łatwiejsze i bardziej zaufane współdziałanie w zakresie wymiany informacji (od projektowania i testowania, po walidację, homologację, produkcję i usługi posprzedażowe). 

 

OCENIAMY STAN OBECNY (Przeprowadzamy analizę zgodności z VDA ISA)

BUDUJEMY MAPĘ DROGOWĄ (Opracujemy harmonogramu DZIAŁAŃ)

WDRAŻAMY Pomagamy wdrażać wymagania VDA ISA)

REJESTRACJA (Wspieramy złożenie wniosku do ENX)

CERTYFIKACJA (Uczestniczymy w audycie TISAX)

KORYGUJEMY (Usuwamy niezgodności)

 

TISAX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia ENX®. Informujemy, iż nie mamy relacji biznesowych ze Stowarzyszeniem ENX® oraz nie posiadamy akredytacji. Prezentowane na stronie sisoft.pl usługi związane są wyłącznie z przygotowaniem do oceny TISAX®.

Dlaczego warto posiadać TISAX®?

Jest wymogiem koniecznym we współpracy z wieloma producentami, oraz w znacznym stopniu przyczynia się do budowania zaufania i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. TISAX® to standard branżowy. Posiadanie go jest warunkiem koniecznym dla dostawców Grupy Volkswagen, BMW AG oraz ZF Friedrichshafen AG.

Najważniejsze korzyści dla certyfikowanego dostawcy:

 • Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa informacji i cyberatakom;
 • Zdobycie zaufania klientów;
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie ryzykom;
 • Gwarancja właściwych procesów bezpieczeństwa informacji;

Wdrożenie TISAX® to ważny element całości działań, zwieszających bezpieczeństwo.

Po otrzymaniu oceny trzeba w dalszym ciągu pracować nad utrzymaniem standardów zapewniających bezpieczeństwo danych oraz informacji. Identyfikować i przeciwdziałać występującym ryzykom. 

 

Nasza abonamentowa usługa vCISO, czyli „wirtualny” dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa jest rozwiązaniem dający Twojej organizacji dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy zapewnią niezbędne wsparcie w zakresie ochrony przed cyberatakami oraz spełnienia wymagań prawnych lub branżowych. Więcej informacji 

Kto powinien posiadać TISAX®

Usługodawcy i dostawcy w branży motoryzacyjnej, którzy chcą świadomie zarządzać ryzykami cyfrowymi.  Firmy działające w branży motoryzacyjnej, w celu potwierdzenia spełniania wymagań związanych z bezpieczeństwem informacji.  

WAŻNE! Wdrożenie standardu TISAX® może być zrealizowane samodzielnie lub jako część wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001.

 • producenci samochodów, 
 • instytuty badawcze,
 • dostawcy surowców, 
 • producenci części i komponentów, 
 • dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej jak i jej klientów 
 • kontrahenci, 
 • inne podmioty , które aktywnie współpracują z branżą motoryzacyjną.

Dlaczego SISOFT?

SISOFT realizuje usługi uzupełniające związane z TISAX, które umożliwiają dokonanie oceny bezpieczeństwa informacji np. poprzez doradztwo na drodze do certyfikacji TISAX®.

Standard TISAX® sprawia, że przetwarzanie danych i zarządzanie informacjami odbywa się w sposób bezpieczny.

Ważnymi wyzwaniami w sektorze motoryzacyjnym są:

1.Regulacja ONZ 155 – skupia się na cyberbezpieczeństwie i systemie zarządzania cyberbezpieczeństwem.

2.Regulacja ONZ 156 – dotyczy aktualizacji oprogramowania i systemu zarządzania aktualizacją oprogramowania.

Obie regulacje nakładają obowiązek wdrożenia Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem (CSMS), który ma na celu:

 • Wdrożenie zasad cyberbezpieczeństwa w całej organizacji.
 • Zrozumienie i spełnienie obowiązków związanych z przestrzeganiem norm i regulacji.

Zainteresowany usługą
audytu bezpieczeństwa?

Podaj swoje dane kontaktowe a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!