Ikona vCISO - zdalnego CISO. Nasza usługa vCISO to najlepszy sposób na skorzystanie z wieloletniego doświadczenia branżowego naszych specjalistów, którzy będą Twoim wsparciem, oszczędzając jednocześnie Twój czas i budżet.

Program
cyberbezpieczeństwa

Wdrożenie programu cyberbezpieczeństwa opartego o model CMMC umożliwia zaadresowanie 17 obszarów krytycznych dla bezpieczeństwa infrastruktury oraz informacji. Przestrzegamy szczegółowych wytycznych dla opracowania profilu bezpieczeństwa organizacji, bez względu na jej wielkość i stopień ryzyka. Program zapewnia wielostronne podejście do cyberbezpieczeństwa, uwzględnia najlepsze praktyki, które z powodzeniem sprawdzają się w dzisiejszych czasach.

Biała strzałka kierująca w dół.

„Wdrożenie programu cyberbezpieczeństwa nie polega na dostarczeniu sprzętu lub oprogramowania, lecz na zapewnieniu niezbędnego wsparcia w zakresie wdrożenia wydajnego i zrównoważonego procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji.”

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) jest to zbiór wytycznych zaprojektowanych tak, by uzupełniać istniejące procesy biznesowe o aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Model został opracowany na bazie istniejących norm i standardów przez międzynarodowe organizacje oraz Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

CMMC jest narzędziem szczególnie wartościowym, gdyż zapewnia podejście do cyberbezpieczeństwa opartego o zidentyfikowane ryzyka. Z wytycznych i opisanych praktyk mogą korzystać organizacje każdej wielkości, ponieważ model umożliwia dostosowanie wymagań do obecnego etapu rozwoju i wielkości organizacji.

Celem jest przegląd obecnego stanu zabezpieczeń, obiektywna ocena istniejących rozwiązań oraz pomoc w stworzeniu planu dalszych działań. CMMC pozwala organizacji opracować odpowiednią strategię, tak aby dalszy rozwój postępował według usystematyzowanego procesu w sposób spójny z priorytetami biznesowymi.

Ikona nasze kompetencje. Zespół audytorów tworzą specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem technicznym oraz praktycznym zdobytym w pracy dla międzynarodowych korporacji.

Jak działamy?

Projekt rozpoczyna się audytem analizującym obecny stan zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w 17 krytycznych obszarach zidentyfikowanych w modelu CMMC.

Produktem powstałym po przeprowadzonym audycie jest raport opisujący aktualny poziom wdrożonych zabezpieczeń oraz plan działania, który jest wstępem do wdrożenia skutecznego programu cyberbezpieczeństwa. Plan jest szczegółową mapą drogową, zawierającą rekomendacje na następne 180 dni, z uwzględnieniem trzech kluczowych elementów: czasu, kosztów i zasobów ludzkich.

Skuteczne wdrożenie programu cyberbezpieczeństwa opartego o proponowany przez nas model zapewnia zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm i standardów:

  • ISO/IEC 27032
  • ISO/IEC 27001
  • NIST Cybersecurity Framework
  • NIST 800-53
  • NIST 800-171
  • CIS Controls

Program cybersecurity uwzględnia
17 krytycznych obszarów

Ikona ochrona pamięci przenośnych - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

kontrola
dostępu

Ikona Zarządzanie Aktywami - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

zarządzanie
aktywami

Ikona Audyt Bezpieczeństwa - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

audyt

Ikona Szkolenie z zasad cyberbezpieczeństwa - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

szkolenia z zasad bezpieczeństwa

Ikona Zarządzanie Konfiguracją - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

zarządzanie
konfiguracją

Ikona zarządzanie tożsamością - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

zarządzanie tożsamością

Ikona zarządzanie incydentami bezpieczeństwa - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

zarządzanie incydentami

Ikona zarządzanie zasobami i pojemnością - umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

zarządzanie zasobami i pojemnością

Ikona programu ochrony mediów. - Umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

ochrona pamięci przenośnych

Ikona bezpieczeństwo personelu - Umów się na bezpłatne spotkanie, aby omówić program cyberbezpieczeństwa (CMMC) w Twojej firmie - +48 12 44 31 407.

bezpieczeństwo
personalu

Ikona bezpieczeństwo fizyczne. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego opiera się m.in. na wykorzystaniu bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.

bezpieczeństwo
fizyczne

Ikona kopia zapasowa i odzyskiwanie danych. Ważne dane, których utrata może stanowić poważny problem dla użytkownika lub instytucji, powinny zostać zabezpieczone poprzez utworzenie kopii zapasowej (ang. backup).

kopia zapasowa i odzyskiwanie danych

Ikona zarządzania ryzykiem w ramach programu cyberbezpieczeństwa. Wyjaśniamy, radzimy, obalamy mity i propagujemy dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem.

zarządzanie ryzykiem

Ikona ocena procesu zarządzania bezpieczeństwem. Do zadań należą m.in.: identyfikacja i ocena poważnych zagrożeń; kontrola operacyjna; zarządzanie zmianami; planowanie na wypadek awarii.

ocena procesu zarządzania bezpieczeństwem

Ikona świadomość zagrożeń.Nasze usługi dopasowujemy do potrzeb organizacji, jej struktury i możliwości.

modelowanie zagrożeń

Badanie podatności pracowników na ataki socjotechniczne. Testy socjotechniczne mają na celu ustalenie w jakim stopniu pracownicy organizacji podatni są na cyberataki.

ochrona systemów
i komunikacji

Ikona integralności systemów i informacji przy tworzeniu Programów Cyberbezpieczeństwa. Program zapewnia wielostronne podejście do cyberbezpieczeństwa, uwzględnia najlepsze praktyki, które z powodzeniem sprawdzają się w dzisiejszych czasach.

integralność systemów
i informacji

Ocena dojrzałości organizacji w modelu CMMC składa się z pięciu zdefiniowanych poziomów. Organizacja, która chce osiągnąć kolejny poziom dojrzałości, musi spełniać wszystkie wymagania dla poprzednich poziomów. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych elementów spowoduje obniżenie poziomu w ogólnej ocenie.

Ikona Program cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie programu cyberbezpieczeństwa opartego o model CMMC umożliwia zaadresowanie 17 obszarów krytycznych dla bezpieczeństwa infrastruktury oraz informacji.
Ikona nasze kompetencje. Zespół audytorów tworzą specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem technicznym oraz praktycznym zdobytym w pracy dla międzynarodowych korporacji.

Zainteresowany usługą
programu cyberbezpieczeństwa?