Règles de confidentialité

 1. Le site Internet ne collecte pas automatiquement d’informations, à l’exception des informations contenues dans les fichiers de cookies.
 2. Les fichiers cookies sont des données informatiques, en particulier des fichiers de texte, qui sont stockés sur l’appareil final de l’Utilisateur du Site et sont destinés à l’utilisation des pages du Site. Les cookies contiennent d’habitude le nom du domaine duquel ils proviennent, le temps de leur stockage sur l’appareil ainsi qu’un numéro unique.
 3. L’entité qui place les cookies sur l’appareil final de l’utilisateur du site et y accède est l’exploitant du site sisoft.pl dont le siège social est situé ul. Turystyczna 2 à Cracovie, Pologne.
 4. Les cookies sont utilisés pour:
  1. adapter le contenu des pages du Site Internet aux préférences de l’Utilisateur et optimiser l’utilisation des sites Internet ; en particulier, ces fichiers permettent de reconnaître l’appareil de l’Utilisateur du Site et d’afficher correctement le site, adapté à ses besoins individuels;
  2. créer des statistiques qui aident à comprendre comment les utilisateurs du Site utilisent les sites Internet, ce qui permet d’améliorer leur structure et leur contenu;
  3. le site utilise deux types de cookies de base : Cookies « de session » (session cookies) et « persistants » (persistent cookies). Les cookies de session sont des fichiers temporaires qui sont stockés sur l’appareil final de l’Utilisateur jusqu’à la déconnexion, la sortie du site Internet ou la désactivation du logiciel (navigateur Internet). Les cookies « fixes » sont stockés sur l’appareil de l’Utilisateur un temps défini dans les paramètres des fichiers cookies ou jusqu’au moment de leur suppression manuelle par l’Utilisateur.
 5. Le site utilise deux types de cookies de base:
  1. Cookies « de performance », permettant la collecte d’informations sur l’utilisation des pages du Site;
  2. Cookies « fonctionnels », permettant de « mémoriser » les paramètres sélectionnés par l’Utilisateur et de personnaliser l’interface de l’Utilisateur, par exemple en termes de la langue ou région choisie de laquelle provient l’Utilisateur, de la taille de police, d’apparence du site Internet, etc.
 6. Dans de nombreux cas, le logiciel utilisé pour naviguer sur les sites Internet (navigateur Internet) permet par défaut le stockage de cookies sur l’appareil final de l’Utilisateur. Les utilisateurs du Site peuvent modifier les paramètres des cookies à tout moment. Ces paramètres peuvent être modifiés en particulier de manière à bloquer le service automatique des fichiers Cookies dans les options du navigateur Internet ou informer de chaque placement des Cookies sur l’appareil de l’Utilisateur. Les informations détaillées sur le moyen d’utilisation des fichiers cookies sont disponibles dans les paramètres du navigateur Internet.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,Chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. Poprzez wyjaśnienie tych kwestii, chcemy spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest SISOFT spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, zwana dalej „Spółką”.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę – prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: security@sisoft.pl