Privacy policy

 1. The Website does not automatically collect any data apart from the data contained in cookies.
 2. Cookies are data files, especially text files, stored on the User’s end device, and intended for use with the Website. Cookies usually contain a name of the website they came from, their storage period, and a unique ID number.
 3. The party storing and accessing cookies on the User’s end device is sisoft.pl Website operator, headquartered at ul. Turystyczna 2 in Cracow, Poland.
 4. Cookies are used for:
  1. adjusting the content of the Website in accordance with the User’s preferences and optimising the use of the Website; cookies are used especially to recognise the device of the User and to display the Website accordingly, adjusted to the User’s individual needs;
  2. producing statistics, providing insight into how Users interact with the Website which allows for the structure and content of the Website to be improved;
  3. the Website utilises two fundamental types of cookie files: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files which are stored in the User’s end device until they log out of or leave the website or turn off the browsing software. Persistent cookies are stored in the User’s end device for a period defined in the specifications of a given cookie file or until the User deletes them.
 5. The Website utilises the following types of cookies:
  1. performance cookies which allow collection of data regarding use of the Website;
  2. functional cookies which allow to “remember” the User’s settings and to personalise the User’s interface, e.g. in terms of preferred language or region, font size, website appearance, etc.
 6. In many cases the browsing software allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Website Users can always change their cookie settings. These settings can be changed in such a way as to block automatic cookie service or to inform the User each time a cookie is stored on the Website User’s device. More details about options and means of handling cookies are available in the browser’s settings.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,Chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. Poprzez wyjaśnienie tych kwestii, chcemy spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest SISOFT spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, zwana dalej „Spółką”.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę – prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: security@sisoft.pl