Datenschutzerklärung

 1. Der Online-Service sammelt keine Informationen automatisch, ausgenommen die in den Cookie-Dateien enthaltenen Informationen.
 2. Cookie-Dateien (sog. „Cookies“) sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, die im Endgerät des Benutzers der Website gespeichert werden und zur Nutzung von Website-Seiten bestimmt sind. Cookies enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, ihre Speicherzeit auf dem Endgerät und eine einmalige Nummer.
 3. Das Unternehmen, das Cookies auf dem Endgerät des Website-Nutzers speichert und Zugang zu ihnen erhält, ist der Betreiber vom Online-Service sisoft.pl mit Sitz in: Turystyczna 2 in Krakau, Polen.
 4. Die Cookies-Dateien werden für folgende Zwecke verwendet:
  1. Anpassung des Inhalts der Websites des Online-Services an die Präferenzen des Nutzers und Optimierung der Nutzung von Websites; insbesondere ermöglichen diese Dateien, das Gerät des Service-Nutzers zu erkennen und die Website entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen anzuzeigen;
  2. Erstellen von Statistiken, die dabei helfen, es zu verstehen, wie die Service-Nutzer Websites verwenden, was ihre Struktur und Inhalte verbessern lässt;
  3. Die Website verwendet zwei grundlegende Arten von Cookies-Dateien: „Sitzungscookies“ (session cookies) und „residente Cookies“ (persistent cookies). Die „Sitzungscookies“ sind temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden, bis Sie sich ausloggen, die Website verlassen oder die Software (Browser) ausschalten. „Residente“ Cookies werden auf dem Endgerät des Nutzers für die in den Parametern der Cookies-Dateien definierte Zeit gespeichert oder bis sie von dem Nutzer gelöscht werden.
 5. Der Online-Service verwendet zwei grundlegende Arten von Cookies-Dateien:
  1. „Performance“-Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Nutzungsweise von Websites ermöglichen;
  2. „Funktionale“ Cookies, die das „Speichern“ der vom Benutzer gewählten Einstellungen und die Personalisierung der Benutzerschnittstelle ermöglichen, z.B. in Bezug auf die Sprache oder Region, aus welcher der Benutzer kommt, die Schriftgröße, das Aussehen der Website usw.;
 6. In vielen Fällen ermöglicht die zum Browsen von Websites verwendete Software (Browser), dass Cookies standardmäßig auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Die Service-Nutzer können jederzeit die Cookies-Einstellungen ändern. Diese Einstellungen können insbesondere auf solche Weise geändert werden, dass der automatische Umgang mit Cookies in den Browser-Einstellungen blockiert wird oder über jede Platzierung von Cookies im Gerät des Service-Nutzers informiert wird. Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten und Methoden des Umgangs mit Cookies sind den Einstellungen der Software (Browser) zu entnehmen.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,Chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. Poprzez wyjaśnienie tych kwestii, chcemy spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest SISOFT spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, zwana dalej „Spółką”.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę – prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: security@sisoft.pl