Centrum Projektów Polska Cyfrowa
"Cyfrowa Gmina"

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem.

Cel programu "Cyfrowa Gmina"

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dla kogo konkurs "Cyfrowa Gmina"?

Konkurs kierujemy do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

Budżet i poziom dofinansowania

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. Kwota zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

Wyznaczanie poziomu dofinansowania dla podmiotów uprawnionych wraz z przykładem

Harmonogram konkursu

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

Sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej tutaj.

Wzór wniosku jest dostępny niżej w projektach dokumentacji konkursowej.

Zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych tutaj.

Chcesz uzyskać dofinansowanie? Napisz lub zadzwoń.

Pytania dotyczące konkursu oraz sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub telefonicznie.

tel.: +48 537 633 500

e-mail: lukasz.kokoszka@sisoft.pl

Instytucje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Konkursu „Cyfrowa Gmina”, mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu – od rejestracji, przez audyt bezpieczeństwa, aż do zakupu oprogramowania, licencji czy sprzętu.

Zainteresowany usługą
audytu bezpieczeństwa?

Podaj swoje dane kontaktowe, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!


  Jak działamy?

  Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowym standardem. Nasze działania podzielone są na pięć faz:

  1. określenie wymagań biznesowych,
  2. ocenę stanu obecnego,
  3. ocenę zgodności,
  4. projekt stanu docelowego,
  5. stworzenie mapy drogowej, która poprowadzi organizację do osiągnięcia stanu docelowego, krok po kroku.