Bezpieczeństwo informacji - usługi doradcze

Bezpieczeństwo sieci z SiSOFT Security Consulting
Bezpieczeństwo inforamacji - usługi doradcze//sisoft.pl/wp-content/uploads/onas-ukosnik.png//sisoft.pl/wp-content/uploads/usluga-up.png

Oferta

Specjalizujemy się w usługach doradczych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zapewnienia zgodności z normami ISO 27001 i przepisami prawa w zakresie GDPR/RODO. Nasze działania pomagają organizacjom skutecznie zaadresować wymagania prawne oraz biznesowe, zmniejszając ryzyko w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Strategia bezpieczeństwa

Cyberataki są nieuniknione i niemożliwe do przewidzenia. Organizacje powinny wdrażać strategię bezpieczeństwa, która zminimalizuje ryzyko związane z cyberzagrożeniami. Pomagamy organizacjom opracować spersonalizowaną strategię bezpieczeństwa, która będzie dostosowywała pracę ludzi, procesy i technologie do priorytetów biznesowych firmy i ryzyka.

Opracowywanie strategii bezpieczeństwa to dla wielu firm złożony proces, gdyż musi ona odpowiadać dynamicznym zmianom zewnętrznego środowiska. Nasi konsultanci przygotowują strategie bezpieczeństwa w celu zapewnienia skuteczności operacyjnej, maksymalnego zwrotu z inwestycji technologicznych i większej ochrony informacji.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji wiąże się z zachowaniem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Dla wielu organizacji rozporządzenie to nakłada obowiązek zmiany strategii i podejścia do bezpieczeństwa. Zachowanie zgodności z rozporządzeniem GDPR/RODO to dla organizacji duże wyzwanie, ponieważ muszą one wdrożyć rozwiązania oparte na ocenie ryzyka. W związku z tym, że GDPR/RODO dotyczy danych osobowych, obok monitorowania, wykrywania i reagowania na incydenty, celem rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowej struktury zarządzania bezpieczeństwem informacji, polityk i praktyk operacyjnych.

Pomagamy organizacjom wdrażać środki bezpieczeństwa niezbędne do uzyskania zgodności z wymogami rozporządzenia za pomocą:

  • Oceny braków w odniesieniu do norm w zakresie praktyk bezpieczeństwa informacji i reagowania na incydenty. Pozwoli to opracować plan zachowania zgodności.
  • Usług monitoringu, którego celem jest wspieranie obszarów GDPR/RODO w zakresie bezpieczeństwa informacji i reagowania na incydenty.

Polityki i procedury bezpieczeństwa

Dzięki politykom i procedurom bezpieczeństwa informacji organizacje opracowują plany wdrażania zabezpieczeń chroniących zasoby. Każda firma powinna być świadoma wrażliwości swoich informacji i obowiązku ich ochrony. Skuteczne polityki i procedury określają zakres bezpieczeństwa dla całej organizacji i stanowią źródło informacji dla pracowników na temat stawianych oczekiwań.

Nasi konsultanci opracowują polityki i procedury bezpieczeństwa informacji według wytycznych międzynarodowej normy ISO 27001 oraz dobrych praktyk. Opracowane w ten sposób polityki stanowią podstawę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Proces zarządzania bezpieczeństwem

01.
02.
03.
04.
05.
06.

01.

Weryfikacja

02.

Analiza

03.

Proceduty

04.

Przegląd zarządzania

05.

06.