Czym jest audyt
bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to weryfikacja i ocena wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do normy, standardu lub regulacji prawnych. Audyt odgrywa kluczową rolę w niezależnej ocenie istniejących zabezpieczeń, jak i wspiera kierownictwo organizacji w zrozumieniu i przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom w dzisiejszym świecie.

Nasze kompetencje

Zespół audytorów tworzą specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem technicznym oraz praktycznym zdobytym w pracy dla międzynarodowych korporacji.

Specjalizujemy się w audytach w obszarach:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 22301
 • TISAX
 • NIST 800-82
 • Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • CIS Controls, bezpieczeństwo teleinformatyczne

Jakie są korzyści z audytu?

Ocena bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowym elementem pozwalającym określić, w jaki sposób i dlaczego korzystasz z niektórych technologii oraz czy wdrożone procesy są skuteczne i optymalne.

Audyt zgodności z normą, standardem

Audyt ma na celu poszukiwanie zgodności i pozwala sprawdzić, jakie są Twoje zasady bezpieczeństwa i czy będą one zgodne z badaną normą, standardem lub dobrymi praktykami.

Audyt zgodności z przepisami prawa

Audyt oceni, czy w organizacji zostały wdrożone rozwiązania zgodne z obowiązkowymi przepisami. Wymóg przeprowadzenia audytu jak i jego częstotliwość został uregulowany w ustawach oraz rozporządzeniach. 

Zdolności cyberbezpieczeństwa

Szczegółowy audyt pozwoli zidentyfikować luki we wdrożonych zabezpieczeniach i dostarczy informacji na temat ich skuteczności oraz co jest potrzebne do poprawy zabezpieczeń w krytycznych obszarach.

Kompleksowa ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji

Nasza ocena ryzyka umożliwia zrozumienie realistycznych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji oraz ich następstw. Oferujemy ocenę ryzyka, której celem jest identyfikacja i oszacowanie jego stopnia. Wykorzystujemy metodologię, która jest standardem branżowym na całym świecie, zapewnia organizacjom niezbędne dane do ustalenia priorytetów i zmaksymalizowania inwestycji w bezpieczeństwo informacji. Stosowana przez nas kwantyfikacja ryzyka zapewnia także wspólny język dla specjalistów i kadry kierowniczej.

Nasze podejście do szacowania ryzyka adresuje wymagania: ISO 27001, NIST CSF, TISAX, UoKSC, KRI.

Zainteresowany usługą
audytu bezpieczeństwa?

Podaj swoje dane kontaktowe, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!


  Jak działamy?

  Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowym standardem. Nasze działania podzielone są na pięć faz:

  1. określenie wymagań biznesowych,
  2. ocenę stanu obecnego,
  3. ocenę zgodności,
  4. projekt stanu docelowego,
  5. stworzenie mapy drogowej, która poprowadzi organizację do osiągnięcia stanu docelowego, krok po kroku.