Ikona audyt bezpieczeństwa wykonywany przez firmę Sisoft

Czym jest audyt
bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to weryfikacja i ocena wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do normy, standardu lub regulacji prawnych. Audyt odgrywa kluczową rolę w niezależnej ocenie istniejących zabezpieczeń, jak i wspiera kierownictwo organizacji w zrozumieniu i przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom w dzisiejszym świecie.

Biała strzałka kierująca w dół.
Zespół audytorów tworzą specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem technicznym oraz praktycznym zdobytym w pracy dla międzynarodowych korporacji.

Nasze kompetencje

Zespół audytorów tworzą specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem technicznym oraz praktycznym zdobytym w pracy dla międzynarodowych korporacji.

Specjalizujemy się w audytach w obszarach:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27032
 • ISO/IEC 22301
 • TISAX
 • NIST 800-82
 • Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • CIS Controls, bezpieczeństwo teleinformatyczne

Jakie są korzyści z audytu?

Ocena bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowym elementem pozwalającym określić, w jaki sposób i dlaczego korzystasz z niektórych technologii oraz czy wdrożone procesy są skuteczne i optymalne.

Ikona zgodności z normą. Audyt ma na celu poszukiwanie zgodności i pozwala sprawdzić, jakie są Twoje zasady bezpieczeństwa i czy będą one zgodne z badaną normą, standardem lub dobrymi praktykami.

Audyt zgodności z normą, standardem

Audyt ma na celu poszukiwanie zgodności i pozwala sprawdzić, jakie są Twoje zasady bezpieczeństwa i czy będą one zgodne z badaną normą, standardem lub dobrymi praktykami.

Ikonka zgodności z prawem. Audyt bezpieczeństwa oceni, czy w organizacji zostały wdrożone rozwiązania zgodne z obowiązkowymi przepisami.

Audyt zgodności z przepisami prawa

Audyt oceni, czy w organizacji zostały wdrożone rozwiązania zgodne z obowiązkowymi przepisami. Wymóg przeprowadzenia audytu jak i jego częstotliwość został uregulowany w ustawach oraz rozporządzeniach. 

Ikonka luki bezpieczeństwa. Przeprowadzanie testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa informacji.

Zdolności cyberbezpieczeństwa

Szczegółowy audyt pozwoli zidentyfikować luki we wdrożonych zabezpieczeniach i dostarczy informacji na temat ich skuteczności oraz co jest potrzebne do poprawy zabezpieczeń w krytycznych obszarach.

Kompleksowa ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji

Nasza ocena ryzyka umożliwia zrozumienie realistycznych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji oraz ich następstw. Oferujemy ocenę ryzyka, której celem jest identyfikacja i oszacowanie jego stopnia. Wykorzystujemy metodologię, która jest standardem branżowym na całym świecie, zapewnia organizacjom niezbędne dane do ustalenia priorytetów i zmaksymalizowania inwestycji w bezpieczeństwo informacji. Stosowana przez nas kwantyfikacja ryzyka zapewnia także wspólny język dla specjalistów i kadry kierowniczej.

Nasze podejście do szacowania ryzyka adresuje wymagania: ISO 27001, NIST CSF, TISAX, UoKSC, KRI.

Ikona eksperci branżowi. Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowym standardem.

Jak działamy?

Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowym standardem. Nasze działania podzielone są na pięć faz:

 1. określenie wymagań biznesowych,
 2. ocenę stanu obecnego,
 3. ocenę zgodności,
 4. projekt stanu docelowego,
 5. stworzenie mapy drogowej, która poprowadzi organizację do osiągnięcia stanu docelowego, krok po kroku.

Zainteresowany usługą
audytu bezpieczeństwa?

Podaj swoje dane kontaktowe, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!