Analiza bezpieczeństwa

Czy dane Twojej firmy są dobrze zabezpieczone?

Ilość informacji, jakimi organizacje codziennie operują, wzrasta każdego roku. Dlatego zabezpieczenie ich jest niezwykle ważne. Codziennie czytamy o organizacjach, które doświadczyły incydentów związanych z utratą danych. Skutki takich incydentów są ogromne: utrata klientów i zdolności działania procesów biznesowych, utrata własności intelektualnej, kary i sankcje nakładane przez organy regulacyjne i narażenie dobrego imienia firmy, co wpływa na bieżące i przyszłe relacje z partnerami biznesowymi i klientami.

Coraz częściej organizacje zaczynają się przyglądać, jak zorganizowane jest bezpieczeństwo wewnątrz i zastanawiać się, jak w większym stopniu zabezpieczyć siebie, spółkę i pracowników. A to może okazać się zniechęcającym wyzwaniem, z którym wiążą się liczne falstarty i błędne decyzje.

 

Analizując trendy i zmieniający się krajobraz zagrożeń opracowaliśmy usługę Ocena zagrożeń, którego celem jest pomoc organizacjom w zrozumieniu ich struktur bezpieczeństwa, przygotowanie strategii eliminacji cyberzagrożeń i zmniejszenie ryzyka utraty informacji.

 

Program ma na celu określenie ogólnego zarysu informacji na temat organizacji i pracowników aktualnie dostępnych w Internecie, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania udanego ataku. Aby zebrać te informacje, przeszukujemy różne repozytoria w celu rozpoznania bieżącego poziomu narażenia organizacji. Należy mieć świadomość, że typowe informacje, które można wykorzystać do profilowanego cyberataku z wykorzystaniem phishingu to:

  • Nazwiska członków rodziny
  • Adresy
  • Daty urodzenia
  • Adresy e-mail

Ponadto mogą to również być szczególne dane spółki, takie jak stosowane oprogramowanie, nazwy dostawców czy lista osób trzecich, z którymi spółka współpracuje. Niektóre spółki są wspomniane w dyskusjach na forach „Dark Web”. Takie odniesienia będą wyraźnie zaznaczone, tak samo jak kontekst informacji. Wynikiem takiej oceny jest raport wraz ze skonsolidowanym przeglądem zebranych informacji, w tym ogólny zarys potencjalnych osób mogących stanowić zagrożenie.